DOMOTEX Hannover 15-18/1 2011

Facit från DOMOTEX HANNOVER 2010
40.000 internationella besökare blev facit för DOMDomotex HannoverOTEX 2010 i Hannover. Totalt ställde 1.395 företag från 70 länder ut. Detta innebär att utställarsiffran ligger stabilt och att antalet besökare ökade med 12 procent. "Dessa siffror sänder positiva signaler till branschen. Ökande besökartal är viktiga och visar på ett starkare köpintresse, det är precis vad golvindustrin behöver. DOMOTEX är som alltid en viktig barometer och gav mycket positiva impulser för dem som ställde ut" säger Stefan Kühne chef för DOMOTEX. Läs hela slutrapporten här http://www.domotex.de/show_report.

Parkett och Laminat starkt framåt
En kraftig ökning av området med parkett och laminat samt även installation och underhåll var tydlig på årets DOMOTEX. Tarketts VD Ivo Schintz uttryckte det: "DOMOTEX 2010 är en viktig del av vår kommunikations mix och besökstrycket i vår monter visade på starkt intresse från besökarna. Genom deltagandet på DOMOTEX har vi fått en bra start på 2010."

DOMOTEX Events world wide
Nu står DOMOTEX asia/CHINAFLOOR för dörren (23-25 mars). Det är den största fackmässan för golvbeläggningsbranschen i Asien och Kina. Föregående DOMOTEX asia/Chinafloor besöktes av 40.000 internationella besökare från 103 länder. Så besökssiffrorna är nästan identiska med Hannover och har vuxit starkt under senare år. Svenska företag som vill ställa ut kan vända sig till nils@messe.se så hjälper vi er till ett framgångsrikt deltagande.

Nästa event blir DOMOTEX Middle East som äger rum den 10-12 maj i Dubai. Här finns fortfarande utställningsplatser kvar för intresserade företag. Skicka ett mail till nils@messe.se för mer information.

Early Bird Discount på DOMOTEX 2011 i Hannover
Som tidigare kommer det även att bli s.k. "Early Bird Discount" för de företag som anmäler tidigt till DOMOTEX 2011. Anmälningshandlingar kommer att skickas ut under maj. Vid frågor om mässan går det bra att kontakta oss.

Ledarspalten:

Bäste Läsare,

det var en mycket positiva tongångar på DOMOTEX HANNOVER i januari. Utställarna uttryckte tydligt att det var en mycket bra mässa och tron på 2010 som ett år med tillväxt bekräftades i mina samtal med de svenska utställarna.
Välinge Innovation var ett av de svenska företagen som visade spännande nyheter med ny teknik för tillverkning av laminatgolv. De gladdes åt uppmärk-samheten och mässresultatet. Det gällde både bevakningen från fackpress världen över och även det stora internationellt besöket av potentiella kunder och partners. Nu planerar Välinge Innovation för sitt deltagande på DOMOTEX asia/CHINAFLOOR.

Samtal med utställarna bekräftar att ett  deltagande är en lönsam investering. Och det är tydligt att intresset för de internationella DOMOTEX mässorna växer stadigt.

Vi ger gärna tips och idéer för bättre mässresultat, välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Nils Fickler

Ett nyhetsbrev från:
Hannovermässans Sverigekontor AB
Tel: +46 8 611 44 06
E-post: info@messe.se

Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss? Meddela oss!